Duben 2014

Amour (film)

27. dubna 2014 v 23:36 | Maja_N |  ••• filmy - movies

Láska
(Michael Haneke)

Film významného režiséra v hlavnej úlohe s Jean-Louis Trintignantom a Emmanuelle Riva, opisuje život starých manželov po tom, ako Anne po neúspešnej operácii ochrnie na polovicu tela a je odkázaná na pomoc manžela.
Príbeh sa odohráva v retrospektíve v zrýchlenom slede ukazuje postup jej choroby a ozrejmuje, za akých okolností došlo k jej smrti. Príbeh sa odohráva v byte, kde manželia žijú a východiskovým bodom pre orientáciu v byte je chodba, z ktorej vidno dvere do každej miestnosti a tiež okno.
Dôležitým filmovým prvkom je, že všetko sa deje pre niečo a musí to mať svoje opodstatnenie. Napríklad, manžel necháva v kuchyni pustenú vodu, odíde z miestnosti, kamera sleduje jeho pohyb, zatiaľ čo manželka zostala sedieť pri stole. Stále však počujeme zvuk vody, ktorý odrazu stíchne. Je to napínavá situácia, pretože sme v očakávaní, čo sa udialo a práve tento motív je vyústením k zápletke, s ktorou budú manželia bojovať.
Pre film je charakteristické používanie dlhých statických záberov, a to nielen pri rozhovoroch, ale aj pri vykonávaní pohybu herca v rámci a mimo zobrazeného priestoru. Pozoruhodné je sledovanie emócii postáv, ktoré sú osamote so svojimi myšlienkami. Zaujímavé je tiež pozorovanie správania sa človeka čakajúceho v pre neho cudzom priestore, ktorého sledujeme po celú dobu, čo hostiteľ odišiel z miestnosti.
Prevažujú dialogické scény nad akčnými, čo zvyšuje vážnosť zobrazovaného deja. Postavy sú pri rozhovore zvyčajne v pokoji a zobrazované staticky. Vo zvuku je viac krát použitý prirodzený kontrapunkt, napríklad rachot pri páde Anne, či zvuk zvončeka. S postupujúcou chorobou ostáva Anne pripútaná k lôžku a odkázaná na pomoc. Na manžela sa díva z podhľadu, zatiaľ čo pri snahe o dialóg sú zobrazený z priameho pohľadu.
Na pozadí smutného príbehu s postupnou gradáciou deja je slovo láska tvoriace názov filmu vystihnuté vo svojej najhlbšej podstate.

použité na predmete: interpretácia filmu 1