Listopad 2008

Na Kalvárii (Nitra)

30. listopadu 2008 v 18:11 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  ••• photos by me
free image host free image host free image host free image host free image host free image host free image host.free image host

Designerské projekty a kategórie

28. listopadu 2008 v 22:33 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  —> interesting article
Zadanie
 • Nech už vám zadáva inštrukcie niekto iný, alebo si ich stanovujete sám, na začiatku každého designerského projektu sú základné otázky, od ktorých sa potom odvíja diskusia medzi vami a klientom. V dnešnom jazyku by sa tieto hlavné body dali vyjadriť opytovacími zámenami a príslovkami prečo, čo, kedy, koľko.
Logá a firemné tlače
 • Logá zobrazujú od abstraktných a názorných symbolov až po tvary písmen, ktoré jasne identifikujú symbol. Niektoré logá, napr. logo firmy Shell, sú čisto abstraktné a názorné. Prísne brané sa však pojem logotyp vzťahuje na znak stvárnený z písmen a práve o tompojednáva táto kapitola.
 • Nasledujúce rozbory dvoch návrhov veľmi dobre zodpovedajú skôr uvedeným kritériám. Oba sa vyznačujú osobitými prvkami, ktoré vizuálne odrážajú charakter spoločnosti. Sú prevedené v čiernobielej verzii, takže je bezproblémové kopírovať ich a faxovať.
Bulletin

 • Bulletin je krížencom časopisu a novín. Vydávajú ho veľké, alebo stredne veľké spoločnosti, kluby a záujmové organizácie. Predstavuje akúsi nástenku pre zverejňovanie správ, spoločenských aktivít, personálnych zmien a všeobecného dniana vo vnútri organizácie.
 • Pri navrhovaní bulletinu si niekedy môžete dovoliť postupovať odváznejšie a experimentovať. To však do značnej miery závidí na predstave klienta. Grafická podoba by mala odrážať to, ako príslušná organizácia vníma sama seba, koľko informácií chce zverejniť a akú finančnú čiastku je ochotná na projekt vyčleniť.
Brožúra

 • Ako brožúru môžeme označiť rôzne reklamné letáky a informačné materiály, vrátane letákov pre umelecké výstavy a končiac publikáciami venovanými otázkam zdravia a bezpečnosti. Pri takejto škále verejnosť očakáva vizuálne nápadité výtvory a designér musí tieto očakávania naplniť, niekedy však aj na úkor zrozumiteľnosti.
 • Reklamné brožúry musia byť pestré a nápadité. Zobrazená dvojstrana brožúry propagujúca spoločnosť, ktorá ponúka efektívne riešenia v oblasti pracovného postupu, predstavuje peknú ukážku zosúladenia obrázku s textom. Nápis "efficient" (efektívny) je umocnený symbolom efektivity - hodinkami zvolenými za hlavný obrázok.
Časopis
 • Vo svete časopisov pravdepodobne vládne väčšia pestrosť ako v ktorejkoľvek inej kategórii designu. Časopisy - od serióznych a informačných až po triviálne a satirické - pokrývajú takmer všetky možné témy.
 • Sight and Sound je seriózny filmový časopis, ktorý začal vychádzať v 30. rokoch 20. storočia. Filmový priemysel využíva najmodernejšie technické vymoženosti a postupy a na túto skutočnosť nesmie zabudnúť žiaden časopis venovaný filmu.
Reklamné letáky

 • Reklama sa v určitom ohľade od ostatných kategórii designu líši. Aby dokázala zvýšiť predaj a prinútila zákazníkov k nakupovaniu, využíva agresívne metódy. Inak samozrejme pre návrh reklamných materiálov platia rovnaké všeobecné zásady.
 • Úspešné reklamné letáky vynikajú vhodnou kombináciou textu a pútavých obrazových prvkov.
Plagát

 • V publikácii Grafický design: stručná história píše Richard Hollis o plagáte ako o podstate grafického designu. Plagátová tvorba, často považovaná za umelecký smer, je už odpradávna spôsobom komunikácie a dnes tvorí neodmysliteľnú súčasť našej kultúry.
 • Úspešné plagáty sa nepokúšajú vyjadriť priliš mnoho informácii ani textom, ani obrazom, pretože príliš zložitý design je chaotický. Plagát by mal byť vizuálne atraktívny z hľadiska kompozície, formy a predovšekým farebného prevedenia. V neposlednom rade - a to si zapamätajte - musí tiež informovať, ak je to možné už len pri letmom pohľade.
Obaly a etikety

 • Designérov zaoberajúcich sa navrhovaním obalov môžeme plným právom označiť za odborníkov, ktorí musia mať dobré praktické znalosti o technickej stránke balenia.
 • Navrhovanie obalov na CD je veľmi pútavou kategóriiou obalového designu. Používanie priehľadných materiálov spolu s pokrokom v tlačiarenských technikách poskytujú designérovi neobmedzený priestor pre realizáciu i tých najodvážnejších nápadov.
Domovská stránka a odkazy

 • Internet umožňuje prezentáciu celej rady obchodu a firiem. Domovská stránka by mala byť osobitá, atraktívna, nápadná a zábavná, ale zároveň jednoduchá. Návštevník by sa na nej mal ľahko orientovať.
 • Internetové prezentácie majú úspech iba vtedy, ak môže užívateľ bez problémov prechádzať z jedného miesta prezentácie na iné. Preto je dôležité, aby si určité prvky, napríklad navigačné nástroje, zachovávali rovnaký štýl a pozíciu na všetkých stránkach prezentácie.
Prezentácia klientovi

 • Táto stránka designérovej úlohy sa v posledných rokoch podstatné zmenila. Počítač všeobecne nahradil náročnú ručnú prácu. Výsledky stolných tlačiarní dosahujú neobyčajne vysokú kvalitu a nastavili latku tak, že si na ňu dnes už ľudia zvykli.
zdroj: David Dubner - Grafický design v praxi
!!!kopírovať so zdrojmi!!!

Lacrimosa - The party is over

27. listopadu 2008 v 22:22 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  ••• Lacrimosa

Last concerts of the year 2008 and forthcoming releases

22. listopadu 2008 v 22:38 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  ••• Tarja Turunen
Preklad sem dávať nebudem,ale ak ho niekto potrebuje,tak mi môže napísať mail,alebo komentár.

During her matchless career Tarja succeeded in combining two seemingly incompatible styles of music: Metal and opera. She proved successfully that these two can unite magically and turn into something entirely new. Not only did the soprano create the perfect mixture, but she was also instrumental in developing a new music style, which had a major impact on the rock and metal scene.
Against this background, it is not surprising how smoothly Tarja continued her success with her first solo album "My Winter Storm", which was released in Germany on 9th November 2007 and climbed straight to number 3 in the album charts. Her first single "I Walk Alone" (released 26th October 2007) received its TV premiere at an amazingly memorable event: The final boxing match of Germany's multiple champion Regina Halmich included Tarja presenting her brand new single to millions of enthusiastic viewers.
By now, Tarja has received a great number of sales awards for "My Winter Storm", such as a platinum award in Finland and golden awards in Hungary, Czech Republic and Russia. With her band she played more than 50 shows in 29 countries on 3 continents. Many were territories Tarja has ever played before in her career including some sold out shows and overwhelming reception in America and Eastern Europe for audiences over 5000 people.
And Tarja's story of success continues in 2008. At the beginning of the year she was nominated for two major awards: At the Finnish "Emma Awards" - the Finnish analogue to the Oscar Awards - she was nominated for "Best Finnish Female Artist". Around the same time she was put forward to receive the German "ECHO" in the category "Most Successful Newcomer 2007", award given in previous years to artists like James Blunt, Katie Melua, Avril Lavigne, Alicia Keys and Anastacia.
Her first song co-written with the German artist "Schiller", "Tired Of Being Alone" was even prenominated for the American "Grammy Award".
And there is an opportunity of seeing Tarja live before the end of this year. She will play two exclusive Christmas concerts with Kalevi Kiviniemi, Marzi Nyman and Markku Krohn at churches in Helsinki and Tampere on 28th and 29th November.
After those concerts Tarja will give a very special guest performance: German rock legend Doro Pesch invited Tarja to play at her 25th anniversary gig in Düsseldorf on December 13th.
Subsequent to this, Tarja will start recording her new studio album. To ease waiting, fans can look forward to a very special release: Tarja's album "My Winter Storm" will be re-released on 2nd January 2009.
This double CD Extended Special Edition is packed with 32 tracks, including the CD "My Winter Storm" with the addition of the song "The Seer" in its original version. The Bonus Disc present several new tracks, remixes and live recordings.
Among them, the brand new song "Enough" and "The Seer", this time featuring a duet with German Rock Star Doro Pesch. Both tracks were mixed at Resonate Recording Studios by Toby Wright (Slayer, Korn, Kiss, Alice in Chains).
Also included the unreleased track "Wisdom Of Wind" composed by Jeff Rona and Lisa Gerrard and featuring the Beijing Philharmonic with Qingdao Symphony Orchestra recorded in China.
The 2 CD set is available as a Digipack Deluxe Edition including an exclusive poster, new album cover and enhanced booklet containing new photos. With this release, the scope of an extraordinary singer with an outstanding voice is to be revealed yet again.
A must for die hard fans, but also for those who are approaching Tarja's music for the first time.
As an appetizer of "My Winter Storm" Special Extended Edition, a limited edition collectors item 11-track EP "The Seer" will also be released on December 1st in the UK only and available through www.tarjaturunen.com web shop.

Best Regards,
Tarja Webteam

source: Newsletter from Tarja Turunen News

First snowing in Nitra this winter

22. listopadu 2008 v 20:03 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  ••• pictures

Základné princípy designu

21. listopadu 2008 v 19:04 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  —> interesting article
Základné grafické formy
 • Jedným z prvých aspektov, ktoré budete pri návrhu zvažovať, sú forma a veľkosť. Aby váš návrh dobre využil plochu, ktorú máte k dispozícii, je dôležité správne stanoviť pomer dĺžky k šírke.
 • Dobrý návrh by sa mal vyznačovať rovnováhou medzi jednotlivými prvkami a táto rovnováha by mala vytvárať pocit harmónie - čitateľov musí vizuálne priťahovať celkové stvárnenie a zároveň musí byť schopný pochopiť jeho zmysel.
 • Ak chcete pri kombinácii nadpisu s obrázkom, alebo blokom textu dosiahnuť žiadaného efektu, musí nadpis nielen reflektovať formát strany, ale mal by zároveň ladiť s ostatnými prvkami.
Vyváženosť a súlad
 • Môže sa stať, že sa v jednom návrhu budete musieť popasovať s množstvom rôznych prvkov, napríklad dvoj- či trojriadkovým nadpisom, podnadpisom, hlavným textom a obrázkami, ktoré ho doprevádzajú. Čím viac prvkov má návrh obsahovať, tým obťiažnejšie bude dosiahnuť harmonický celok.
 • Rastr, alebo inak základný sadzobný obrazec rozčleňuje stránku na samostatné časti, alebo stĺpce, ktoré slúžia ako vodítka pre rozmiestňovanie textu a obrázkov do textových a obrázkových rámikov. Rastr teda predstavuje akýsi "usporiadavač". Zjednodušuje usporiadanie objektov do logického sledu a v prípade, ak na jednom projekte pracuje viac designérov, stáva sa pre nich základným vodidlom.
Písmo
 • Písma sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií - na textové a akcidentné, inak nadpisové. Líšia sa hlavne veľkosťou. Textovým písmom sa tlačí prevažná časť textu a jeho veľkosť sa bežne pohybuje vo veľkosti 8 až 12 bodov. Akcidentné písma začínajú veľkosťou 14 bodov a používajú sa predovšetkým na nadpisy, alebo stručné úvodné odstavce k hlavnému textu.
 • Existujú určité typy písma, ktoré môžeme označiť ako klasické. Ide o textové písma, ktoré úspešne prešli skúškou času a ktoré sú po tvarovej aj estetickej stránke na tak vysokej úrovni, že sú obľúbené i dnes.
Sadzba
 • Svieži vizuálny impulz môžete dať návrhu zmenou dvoch hlavných aspektov písma - typu a rezu. Väčšina písem má aj tučnú podobu, takže meniť rez písma nie je obtiažne. K ďaľším faktorom ovplyvňujúcim vizuálny dojem textu patrí preklad a zarovnanie.
 • Pri navrhovaní stránky je možné použiť jednu z dvoch možností umiestnenia textu. Prvému sa vraví symetrické - text je rozložený po dĺžke svojej centrálnej osy. Toto umiestnenie sa často označuje aj ako "tradičné". V druhom prípade sa textový blok umiestňuje asymetricky, t.j. mimo osy. Tento štýl pôsobí dynamickejšie a prepožičiava návrhu väčšie napätie.
 • Linky a ornamenty majú funkčný význam - vedú oko čitateľa po stránke a priťahujú jeho pozornosť na určité oblasti. Môžu samozrejme slúžiť aj ako dekoratívne a skrášľujúce prvky.
Farba
 • Farba je najpôsobivejším vizuálnym prvkom, s ktorým sa musí designér stretnúť. Prepožičiava návrhu rozmanité nálady a tiež mu dodáva priestorovú dimenziu. Dnešní designéri majú výhodu v tom, že vďaka počítačovým programom je práca s farbami ďaleko jednoduchšia ako kedysi v minulosti.
 • Napriek širokej škále možností, ktorú farby ponúkajú, je potrebné šetriť s nimi. Prehnaným používaním farieb môžete totiž ich účinok zmariť.
 • Vďaka širokému výberu vyspelého softwaru a tlačiarní predstavuje v súčasnosti miešanie písem, farieb a obrázkov rýchlo uskutočniteľnú a jednoduchú úlohu, ktorá navia cprináša fantastické výsledky.
Analýza informácií
 • Skôr než sa rozhodnete pre určitý typ písma, musíte si stanoviť priority týkajúce sa textu. To znamená vytvoriť si hierarchiu (poradie dôležitosti), aby ste si uvedomili, koľko rozdielnych úrovní informácií bude návrh obsahovať.
 • V určitých prípadoch môžu byť ilustrácie, alebo diagram oveľa dynamickejšie a nápaditejšie ako fotografie. Ilustrácia má potenciál námet dramatizovať a zdôrazniť niektoré jeho stránky.
Fotografie
 • Pretože si natoľko zvykli pozerať sa na fotografické zábery skutočných udalostí v televízii a tlači, zdajú sa nám akosi "realistickejšie" a dôveryhodnejšie ako sprievodné kresby, či maľby. Designéri sa preto často snažia zdieľať konkrétne posolstvo prostredníctvom fotografií.
 • Fotografie sa len zriedka použijú presne v tej podobe, v akej boli vytvorené. Je to preto, že keď použijete snímky zhotovené v rôznych formátoch, budete mať problémy s navrhnutím obrazového rámu tak, aby vyhovoval každému z nich. Druhým dôvodom je skutočnosť, že fotografie často obsahujú detaily, ktoré odvádzajú pozornosť od hlavného motívu. Zvyčajne je potrebné snímky orezať.
Text a ilustrácia
 • Keď spájate text a obrázky, nevedomky vás láka vkladať text cez obrázok. Takéto riešenie však väčšinou pôsobí rušivo. Text by nemal zasahovať do obrázku, teda aspoň nie do jeho najdôležitejších častí.
zdroj: David Dabner - Grafický design v praxi
!!!kopírovať len so zdrojmi!!!

Emilie Autumn - Opheliac (video with lyrics)

15. listopadu 2008 v 21:29 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  ••• Emilie Autumn


Loitsche (Nemecko)

11. listopadu 2008 v 17:44 | Maja_N |  ••• Európa - Europa - Europe
GEOGRAFICKá POLOHA
Rozloha: 19,43qm
Počet obyvateľov: 675
Dedina Loitsche patrí k administratívnemu spoločenstvu Elba-Heide, sídlo Rogätz a leží na severe oblasti Sasko-Anhaltsko. Obec obsahuje časť krajinnej prírodnej rezervácie ,,LSG" Lindhorster-Ramstedter-Forst a chránenú prírodnú oblasť ,,NSG" Rogätzer Hang mit Ohremündung.
Odporúčaná cesta z Magdeburgu do Loitsche je autostráda v smere Glindenberg a Heinrichsberg, pretože ulice prechádzajú veľmi peknou krajinou. Alebo sa môže za Wolmirstedtom odbočiť doprava v smere Zielitz, Rogätz, Tangermünde. Za Zielitzom treba dávať pozor, lebo Loitsche sa dá ľahko prehliadnuť.

HISTÓRIA
Prvýkrát bolo Loitsche v listinách spomenuté v roku 1152. V týchto starých dokumentoch bol biskupom z Halberstadtu potvrdený majetok zámku Hillersleben. Boli napísané preto, aby neskoršie generácie mohli preukázať svoje právne nároky na zámok. Názov obce prešiel viacerými zmenami, napr.: Loreco, Lotsche, a do roku 1564 Lozke.
Počas 30-ročnej vojny bolo Loitsche úplne zničené a takmet bez obyvateľov. Dedina bola obsadená a drancovaná aj Francúzmi počas napoleonskej vojny. V roku 1849 bola odhalená železničná trať Magdeburg-Wittenberge. Význam mali aj početné gazdovské dvory, ktoré však po 2. svetovej vojne kvôli nedostatočnému hospodárstvu stratili na podstate.
Výstavba Kaliwerku mala smerodajný vplyv na vývoj v oblasti Loitsche a Zielitz. Kali- a soľné produkty sa stali profilom oblasti. Po politickom obrate prebehli transformačné procesy z VEB na a.s. Počet zamestnancov sa po roku 1990 znížil z 3000 na polovicu.
DŇEŠNÉ LOITSCHE
Napriek zriadeniu zielitzkej Kalidielne ostáva Loitsche obcou s poľnohospodárskou štruktúrou. Skôr boli Loitsche a Hilgendorf sériovými dedinami, dnes sú spojené pod názvom Loitsche. Časová postupnosť výstavbových opatrení sa prispôsobuje nutnosti, pričom v popredí stojí zlepšenie toku dopravy.
Obyvatelia Loitsche sú organizovaní v združeniach, ktorých spolkové aktivity spoluutvárajú spoločenský život v dedine. Centrum voľného času sa nachádza na Ramstedterovej ulici v budove obecného úradu. Pre každého sú pripravené rôzne ponuky, aby mohol zmysluplne a spoločne s ostatnými tráviť svoj voľný čas. Zriaďuje sa tu aj počítačový kabinet a v pivnici hrnčiarska dielňa.

© www.majawelt.blog.cz (by Maja_N)
zdroj: loitsche.de

New layout

8. listopadu 2008 v 22:11 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  ••• oznamy - Anzeigen - announcement
by Maja_N

MM - Suicide is painless

8. listopadu 2008 v 20:37 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  —> videos
by Sulaya

by Neo 5888334

Bring Emilie Autumn to Bratislava

8. listopadu 2008 v 20:37 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  ••• Emilie AutumnInfo about me

7. listopadu 2008 v 23:53 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  ••• about me
majawelt.blog.cz

info
name: Maja
year of birth: 1990
place of birth and live in: Nitra (Slovakia)
I speak: English, German, of course Slovak, Czech and a little Russian
contact
e-mail: maja483@hotmail.com
majawelt.blog.cz
youtube: Maja483
myvideo.de: Maja483

I don´t use often:
icq: 428-201-392
deviantart: Maja-Nuissance

photos

MTV EMA 2008 (6.11.2008) - photos

7. listopadu 2008 v 21:05 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  ••• TH - gallery
...........................................imagebam.com.imagebam.com.

MTV EMA 2008 (6.11.2008) - red carpet - video

7. listopadu 2008 v 21:02 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  ••• TH - videos


Winners of MTV EMA

7. listopadu 2008 v 19:30 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  —> all news

 • most addictive track - Pink (So what)
 • headliner - Tokio Hotel
 • rock out - 30 Seconds to mars
 • album of yeah - Britney Spears
 • new act - Katy Perry
 • videoact - 30 Seconds to mars
 • best act ever - Rick Astley
 • ultimate urban - Kanye West

TH - actual schedule (2008)

5. listopadu 2008 v 23:15 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  ••• TH - news, info
DateTime
Location
Nov 19. 2008 --7:00 pm--New York, NY → ticket
Dec 2. 2008 --None--Winnipeg, Canada → ticket
Dec 5. 2008 --5:00 pm--Phoenix, AZ → ticket
Dec 21. 2008 --None--Moncton, Canada

Prečo si smrť vybrala práve jeho???

4. listopadu 2008 v 22:37 | Maja_N → Bills lady alias gothic night
Nie je to až tak dávno, čo som písala o smrti chlapca z našej školy. Posledné sekundy života strávil za múrmy školy. Doteraz vlastne ani presne neviem prečo. Bol úplne v poriadku, chalan s veľkými ambíciami a odrazu...
Smrť k nám zavítala opäť. Nebola to žiadna choroba, ale "len bežná autonehoda". Tretiak Hotelovej akadémie sa už nikdy viac nemusí učiť na žiadnu písomku, ani obávať maturity, no už nikdy sa nebude smiať so svojimi priateľmi, nebude sa tešiť z úspechov, ktoré ho čakali, no najmä po ňom ostate obrovská diera v srdciach rodičov, príbuzných a priateľov...
Pre niekoho je to ďaľšia obeť havárie, ďaľšia osoba, čo zhoršuje priemer štatistík, no pre niekoho nenahraditeľná strata. Jeho kamarát ešte leží v nemocnici, ale nemá veľkú šancu...
Vladko má pohreb zajtra (v stredu 5.11.08)
Nechápem, prečo je to tak? To už naozaj nikto nemôže byť šťastný? Sú ľudia, ktorí trpia rôznymi choroby, alebo depresiami a niekedy si aj želajú umrieť a sú takí, čo sa podriadia životu, ale za odmenu dostanú len krutý úder odzadu...

Ďakujem, že si sa tu zastavil. Chápem, že si mi teraz nemal čas odpovedať, pretože rodina ťa teraz potrebuje. Je mi ľúto, že sme sa nepoznali, ale ak chceš príď ma niekedy pozrieť. Ja viem, že ty si dobrý a budem rada, ak niekedy pokecáme. Ďakujem za komentáre. Nikto tu nebol, myslím, že som to pochopila správne, chcel si mi spraviť radosť, ale práve tu nešlo o komentáre, ale o zamyslenie sa...

Tarja Turunen - Bratislava (24.10.08) - videos*3

1. listopadu 2008 v 20:00 | Maja_N → Bills lady alias gothic night |  ••• Tarja Turunen
song: Boy and the ghost
time: 04:51

song: Die alive
time: 01:26

videos by Codemned