cudzie slová estetika

Počas písania niektorej z prác, alebo počas učenia sa som si vypísala niekoľko cudzích slov. Všetky výrazy sa týkajú oblasti dejín estetického myslenia, umenia, filozofie a estetiky. Samozrejme význam môže byť použiteľný aj v iných odboroch.

apriórny - nezávislý od skutočnosti
apercepcia - vlastné uvedomelé vnímanie
transcendentálny - nadprirodzený
entita - podstata veci, jestvovanie
hedonizmus - príjemnosť
kontemplatívny - rozjímavý, premýšľavý, hĺbavý
imanencia - tkvenie v samej podstate veci
a priori - rozumovo, bez skúsenosti
percipient - prijímateľ, vnímateľ
recipient - poslucháč, čitateľ
referencia - zmyslové údaje v skutočnosti
denotatívny - opisujúci fakty
dichotómia - dvojitosť
agnosticizmus - popiera možnosť objektívneho poznania a podstaty sveta a jeho zákonitostí
metafyzika - zaoberá sa tým, čo presahuje ľudskú skúsenosť a zmyslové poznanie
limitatívny - ohraničujúci
disjunktívny - navzájom sa vylučujúci
utilitárny - prospešný, užitočný
dialektika - skúma protirečenia v samej podstate predmetov a javov, umenie logicky uvažovať
ontológia - náuka o bytí
dialektika - skúma protirečenia
konvenčný - dohovorený, dohodnutý
askéta - kto vedie striedmy odriekavý život
sublimácia - uvoľnenie psychického napätia (spiritualizácia) únikom k vyšším princípom v myslení a v správaní
empirický - skúsenostný, získaný skúsenosťou
 

Staré dobré CS filmy

7. ledna 2017 v 12:35 | Maja_N |  ••• filmy - movies
Vlasta Burian, Antonie Nedošinská, Oldřich Nový, Jindřich Plachta, Lída Baarová... to sú mená hercov, ktorých môžme vidieť v starších československých filmoch, najmä z 30-tych rokov. Niektorých samozrejme aj skôr, väčšinu aj neskôr.
Práve obdobie od konca 20-tych rokov až po koniec vojny znamená veľké množštvo filmov, ktoré sú svojou náladou, atmosférou úplne iné ako väčšina filmov potom.
V období komunizmu by som filmové diela rozdelila na dve skupiny. Tie, ktoré podporovali ideológiu a naopak tie, kedy sa autori snažili obísť zákazy a možno aj to spravilo ich diela výnimočnými.

Vytvorila som fotoalbum so svojimi obľúbenými filmami z čias od prvých československých filmov až po posledný rozpad Československa. Obrázok je doplnený popisom, ktorý zahŕňa názov filmu, meno režiséra, oficiálny rok vzniku a niekde je pridaný aj odkaz na online pozretie. Všetky moje hodnotenia CS filmov nájdete tu: csfd.cz

fotoalbumy: facebook CS filmy, azet CS filmy

Use used

5. ledna 2017 v 22:49 | Maja_N |  ••• fashion
Oblečenie má svoje životné cykly. Nové oblečenie si ľahko nájde svojho majiteľa, ktorého nejakým spôsobom upúta. Niektoré kusy oblečenia prirodzene nosíme častejšie ako iné a niektoré necháme ležať v skrini od chvíle, kedy sme ho priniesli domov z obchodu. Tiež sa môže stať, že sa zmení náš módny vkus, alebo váha a možno si uvedomíme, že niektoré veci, hoci sú pohodlné a pekné, nevystihujú našu osobnosť a tak ich nechávame úmyselne nevyužité v skrini. Takýto odev by však mohol byť užitočný pre niekoho iného a mohol by byť využitý. Ak ho predáte, alebo darujete niekomu inému, dáte mu šancu na reinkarnáciu. U mňa sa takéto veci našli a dávam im šancu zaujať niekoho z vás. Väčšinou veľkosti 36-38.

○○○ USE USED ○○○○

mail: thecruelcrowgallery@gmail.com
 


Goodbye short films

28. prosince 2016 v 1:25 | Maja_N |  ••• filmy - movies
Pribúda dosť krátkych filmov, v ktorých sa autori snažia vyrovnať so stratou blízkeho človeka, alebo situáciu problému vyrovnať sa so smrťou blízkeho sprostredkúvajú pomocou filmu. Či už je to hraný film, alebo animovaný, každý z filmov iným spôsobom reflektuje rovnaký názor. Ak nás navždy opustí blízka osoba, často chceme, aby pri nás zostala bez ohľadu na všetko, treba si však uvedomiť, že to nie je možné a nech je to akokoľvek ťažké, zistíme, že jedinou možnosťou je akceptovať danú situáciu a nechať zosnulého odpočívať v pokoji a správať sa k nemu s úctou.
Najznámejším z filmov umelého oživovania mŕtvoly je film režiséra Tima Burtona, Frankenweenie, kedy chlapec pomocou experimentou a vedy dokáže oživiť svojho psíka, ktorý však už nie je ako predtým...
Na ukážku pridávam aj menej známe krátkometrážne filmy Stanley Pickle vytvorený technikou pixilácie a hraný film Goodbye, cruel world.


Další články